Dianthus sylvestris Wulfen

Dianthus sylvestris Wulfen (Caryophyllaceae)
- Monte Muto: monte Orfano; Campo Braca; monte Raspato.
Commenti