Postcards

mercoledì 7 luglio 2010

Saxifraga paniculata

Saxifraga paniculata Miller. (Saxifragaceae)
- 41°26'59.78"N; 14°22'5.21"E
- 41°25'51.27"N; 14°25'25.82"E
- 41°23'0.65"N; 14°30'57.83"E


Nessun commento:

Posta un commento